Импресум

Tondach

Намирате се на уеб страница на групата Винербергер АГ.
Винербергер ЕООД е 100% дъщерно дружество на Винербергер АГ.

Винербергер АГ
Фирмен номер 77676f – търговски регистър Виена
Ул. „Виенербергщрасе“ 11, 1100 Виена
Телефон: 01 / 60 192 - 0
Факс: 01 / 60 192 – 10425
Имейл: office@wienerberger.com
Булстат номер: ATU 14589505

Администратор на сайта
Винербергер ЕООД
гр. София 1172, Ул. „Св. Пимен Зографски” 4, Сграда 2, Етаж 2, Офис 1
№ в търг. рег. 89312, том 1134, стр. 14 по ф.д. №13354/2004,
ИД № 131343496
ИД № по ДДС BG 131343496
Телефон: +359 2 80 66 777
Факс: +359 2 80 66 778
Email office.bg@wienerberger.com